• תמונה
  5
 • תמונה
  1
 • תמונה
 • תמונה
  אשנב למדע
 • תמונה
  טיס
 • תמונה
  הצופן הגנטי
 • תמונה
  חיידקים בשירות האדם
 • תמונה
  222

היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה מזמינה אתכם להשתתף בפעילויות העשרה והעמקה בתחומי המדעים, הטכנולוגיה וההנדסה. הפעילויות מגוונות, מכל תחומי הדעת הנלמדים בטכניון ומותאמות לגילאים השונים.

הסדנאות המתמשכות פונות אל נוער המעוניין להרחיב את אופקיו ולהכיר נושאים חדשים ומגוונים. הלמידה בכל הסדנאות מבוססת על חוויות פעילות (hands on) בהן המשתתפים עצמם לוקחים חלק בביצוע ניסויים בהנחיית צוות הדרכה מיומן. השהות באגף הנוער מאפשרת למשתתפים להנות מחדרי לימוד ומעבדות מרווחים המצוידים באביזרי הוראה ומכשור מעבדתי עדכני ומתקדם.
נושאי הסדנאות מוצגים בהתאם לתחומי העניין המרכיבים את עולם המדע וההנדסה: מדעי הטבע והחיים; מיומנויות יסוד; הנדסה וטכנולוגיה; מחשבים.

מידע כללי 

היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה מזמינה אתכם להשתתף בפעילויות העשרה והעמקה בתחומי המדעים, הטכנולוגיה וההנדסה. הפעילויות מגוונות, מכל תחומי הדעת הנלמדים בטכניון ומותאמות לגילאים השונים.

הסדנאות המתמשכות פונות אל נוער המעוניין להרחיב את אופקיו ולהכיר נושאים חדשים ומגוונים. הלמידה בכל הסדנאות מבוססת על חוויות פעילות (hands on) בהן המשתתפים עצמם לוקחים חלק בביצוע ניסויים בהנחיית צוות הדרכה מיומן. השהות באגף הנוער מאפשרת למשתתפים להנות מחדרי לימוד ומעבדות מרווחים המצוידים באביזרי הוראה ומכשור מעבדתי עדכני ומתקדם.
נושאי הסדנאות מוצגים בהתאם לתחומי העניין המרכיבים את עולם המדע וההנדסה: מדעי הטבע והחיים; מיומנויות יסוד; הנדסה וטכנולוגיה; מחשבים.

הסדנאות נערכות בקרית הטכניון ביחידה לנוער ובפקולטות השונות.
במחזור א'+ב' הפעילות תתקיים בימים א'-ה' למשך 12 ימים. 
כל סדנה מתקיימת בין השעות 10:45–09:00 או 13:00–11:15 או 13:30-15:15. 
ניתן להשתתף ב-1-3 סדנאות בכל מחזור.

במחזור ג' הפעילות תתקיים בימים א'-ה' למשך 6 ימים. 
כל סדנה מתקיימת בין השעות 13:00–09:00. 
ניתן להשתתף בסדנה אחת בלבד.

בתום פעילות הסדנאות תחולקנה תעודות השתתפות.

גילאי יעד

הסדנאות מיועדות לתלמידים העולים לכיתות ה'–יב' בעלי מוטיבציה לימודית, התנהגות נאותה וסקרנות למדע ולהנדסה. על המשתתפים חלים כללי הבטיחות וההתנהגות.
הסדנאות הותאמו לגיל ולרקע המשתתפים בהתאם לדרישות הקדם המפורטות בתיאור תוכן הסדנאות. כל סדנה מוגבלת לכ-20 תלמידים (ייתכנו שינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות) משכבות גיל קרובות.

הסעות משותפות

הורים המעוניינים לארגן הסעות משותפות יאשרו בטופס ההרשמה את מסירת הטלפון להורים נוספים לצורך ארגון הסעות.

 

הרשמה ותשלום 

ניתן להירשם באמצעות טופס הרשמה מקוון באתר. לכל מחזור נדרש למלא טופס הרשמה ולשלם בנפרד.

מחזור א' - הרשמה ותשלום

מחזור ב' - הרשמה ותשלום

מחזור ג' - הרשמה ותשלום

בנוסף להרשמה, מתבצע תהליך שיבוץ לסדנאות ובתום התהליך תישלח הודעה על השיבוץ. ההודעה תישלח לכתובת הדוא"ל המופיעה בטופס ההרשמה.
רק בתום כל תהליך ההרשמה הכולל: מילוי טופס הרשמה, צירוף גיליון ציונים עדכני והסדרת תשלום מלא ירשם התלמיד כמשתתף בסדנאות הקיץ.
לתשומת ליבכם, הרשמה חלקית לא תחשב כהליך הרשמה ולא יתאפשר שריון מקום או רישום לסדנאות.

במידה ויוחלט שלא לקיים סדנה והנרשם לא ימצא שיבוץ הולם בסדנה אחרת, או במידה והנרשם יידחה מפאת חוסר מקום, יוחזר לנרשם התשלום במלואו (כולל דמי ההרשמה).

מועדי הרשמה ועקרונותיה

ההרשמה לשלושת המחזורים תתקיים בין התאריכים 8.5.24-30.5.24. לאחר מועד זה יתקבלו נרשמים על בסיס מקום פנוי בלבד.

לאחר עיון ברשימת הסדנאות המוצעות יש לבחור את הסדנאות המועדפות עליך ולציין בטופס ההרשמה את הסדנאות בהתאם לסדר העדיפות שלך.

מפאת מספר המקומות המוגבל, השיבוץ לסדנאות מבוצע על פי העיקרון "כל הקודם זוכה". לכן מומלץ להקדים את ההרשמה. צוות היחידה לנוער יעשה כמיטב יכולתו כדי לאפשר השתתפות בסדנה המדורגת בעדיפות גבוהה.

שכר הלימוד

דמי הרשמה בסך 200 ₪ (אינם מוחזרים במקרה של ביטול הרשמה)
מחיר סדנה ראשונה - 1,000 ₪ 
מחיר כל סדנה נוספת - 900 ₪
במקרה של הפסקת הפעילות בהתאם להנחית הרשויות בשל הקורונה, יוחזר שכ"ל באופן יחסי להיקף הפעילות שכבר בוצע. במידה וההודעה על הפסקת הפעילות תתקבל לפני התחלת הסדנאות, יוחזר שכ"ל במלואו (כולל דמי הרשמה).

תנאי תשלום

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (למעט "אמריקן אקספרס" ו"דיינרס") או במזומן או בהמחאות לפקודת "הטכניון". התשלום באשראי ובהמחאות אפשרי עד 4 תשלומים. (המחאות יש לרשום ל-1 בכל חודש).
הנחה בסך 200 ₪ תינתן לכל נרשם נוסף מאותה המשפחה (אחי/ות). ההנחה אינה חלה על דמי ההרשמה.

הפסקת לימודים

במחזור א'+ב' ניתנת האפשרות לביטול ההשתתפות ביומיים הראשונים לפעילות. במחזור ג' ניתנת האפשרות לביטול ההשתתפות עד סוף היום הראשון לפעילות. במקרה של ביטול השתתפות יוחזר התשלום בקיזוז דמי ההרשמה ותשלום בסך 90 ₪ לכל מפגש שהתקיים בכל סדנה עד מועד הביטול. לאחר מכן, ביטול יחוייב בשכ"ל מלא. מועד ביטול ההשתתפות הוא התאריך בו התקבלה הודעת הביטול ביחידה לנוער.
לצורך ביטול ההשתתפות על הורה המשתתף/ת להעביר הודעה בכתב ליחידה לנוער לדוא"ל noar@technion.ac.il.

למען הסר ספק, דמי הרשמה בסך 200 ₪ לא יוחזרו במקרה של ביטול.

לקבלת יעוץ והכוונה בתהליך הרישום ניתן ליצור עמנו קשר:

טל': 073-3783100 בין השעות 09:00-15:00

דוא"ל: noar@technion.ac.il

 

לתשומת ליבכם 

 • פתיחת כל סדנה והמשך פעילותה מותנים במספר המשתתפים.

 • מעבר בין הסדנאות במהלך הפעילות יתאפשר על בסיס מקום פנוי ביומיים הראשונים בלבד.

 • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי הבטיחות וההתנהגות המקובלים, לרבות עמידה במבדק בטיחות.

 • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות לשנות במהלך הסדנה את תכנית הלימודים או חלקים ממנה בהתאם לדרישות אקדמיות, או מכורח נסיבות שונות ובלתי צפויות. כמו כן, רשאית היחידה לנוער לשנות את הימים, השעות, מקום הפעילות של הסדנה ואת מדריכיה.

 • ההדרכה היא בעברית.

 

 

מועדי הסדנאות

הסדנאות תתקיימנה בשלושה מחזורים:

מחזור א' - 1.7.24-16.7.24

מחזור ב' - 21.7.24-5.8.24

מחזור ג' - 7.8.24-14.8.24

מחזורים א'+ב'

 • הפעילות תתקיים בימים
  א'-ה' למשך 12 ימים. 
 • כל סדנה תתקיים בין השעות
  10:45–09:00 או 
  13:00–11:15 או
  13:30-15:15. 
 • ניתן להשתתף ב-1-3 סדנאות בכל מחזור.

מחזור ג'

 • הפעילות תתקיים בימים
  א'-ה' למשך 6 ימים. 
 • כל סדנה תתקיים בין השעות
  09:00-13:00.
 • ניתן להשתתף בסדנה אחת בלבד.

הסדנאות המוצעות במחזורים א'+ב'

 הסדנאות מיועדות לתלמידים העולים לכיתות כמפורט להלן:

עולים לכיתה ה'

אשנב למדע

מסע בין מספרים  
אדריכלות ותכנון סביבתי  
מערכות רובוטיות מתחילים NXT  
מקודדים משחקים  
גרפיקה ממוחשבת
 
עולים לכיתה ו'
מסע בין מספרים  
אשנב למדע  
אדריכלות ותכנון סביבתי  
מערכות רובוטיות מתחילים NXT  
מערכות רובוטיות ממשיכים NXT  
מקודדים משחקים  
גרפיקה ממוחשבת  
אנימציה ברשת
 
עולים לכיתה ז'
ביוטכנולוגיה בשירות האדם  
ניסויים והדגמות בכימיה ובפיזיקה  
גיאומטריה פוגשת עולם  
אדריכלות ותכנון סביבתי  
מערכות רובוטיות ממשיכים NXT  
מערכות רובוטיות EV3  
גרפיקה ממוחשבת  
אנימציה ברשת  
בניית אתרי אינטרנט
 
עולים לכיתה ח'
ביוטכנולוגיה בשירות האדם  
ניסויים והדגמות בכימיה ובפיזיקה  
גיאומטריה פוגשת עולם  
אדריכלות ותכנון סביבתי  
מערכות רובוטיות מתקדמים EV3  
אנימציה ברשת  
בניית אתרי אינטרנט
 
עולים לכיתה ט'
ביוטכנולוגיה בשירות האדם  
רפואה  
אדריכלות ותכנון סביבתי  
מדעי הטיס  
מערכות רובוטיות מתקדמים EV3  
פיזיקה והעולם הדיגיטלי  
בניית אתרי אינטרנט
העתיד בבינה מלאכותית
 
עולים לכיתה י'
הצופן הגנטי  
רפואה  
מדעי הטיס  
פיזיקה והעולם הדיגיטלי  
בניית אתרי אינטרנט
העתיד בבינה מלאכותית
רובוטיקה מא' ועד ת'
 
עולים לכיתה יא'
הצופן הגנטי  
רפואה  
פיזיקה והעולם הדיגיטלי
העתיד בבינה מלאכותית
רובוטיקה מא' ועד ת'
 
עולים לכיתה יב'
הצופן הגנטי  
העתיד בבינה מלאכותית  
רובוטיקה מא' ועד ת'  

 

לתשומת לבכם

1. הרשמה לסדנאות הקיץ, מחזור א' ומחזור ב', הסתיימה.

2. נותרו מקומות בודדים במחזור ג'.

הסדנאות המוצעות במחזור ג'

מועדי ההרשמה

ההרשמה לשלושת המחזורים תתקיים בין התאריכים 8.5.24-30.5.24. 

לאחר מועד זה יתקבלו נרשמים על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

איך בוחרים סדנה?

לאחר עיון ברשימת הסדנאות המוצעות יש לבחור את הסדנאות המועדפות עליך ולציין בטופס ההרשמה את הסדנאות בהתאם לסדר העדיפות שלך.

עקרונות ההרשמה

מפאת מספר המקומות המוגבל, השיבוץ לסדנאות מבוצע על פי העיקרון "כל הקודם זוכה". לכן מומלץ להקדים את ההרשמה. צוות היחידה לנוער יעשה כמיטב יכולתו כדי לאפשר השתתפות בסדנה המדורגת בעדיפות גבוהה.

 

יעוץ והכוונה

לקבלת יעוץ והכוונה ניתן ליצור עמנו קשר

טל': 073-3783100

דוא"ל: noar@technion.ac.il

 

דרכי הגעה ליחידה לנוער שוחר מדע

לרשימת כל הסדנאות

לחצו כאן
הסדנאות מיועדות לתלמידים העולים לכיתות כמפורט להלן:  
ביוטכנולוגיה בשירות האדם ז-ט
הצופן הגנטי י-יב
ניסויים והדגמות בכימיה ובפיזיקה ז-ח
רפואה ט-יא
אשנב למדע ה-ו
גיאומטריה פוגשת עולם ז-ח
מסע בין מספרים ה-ו
אדריכלות ותכנון סביבתי ה-ט
מדעי הטיס ט-י
מערכות רובוטיות מתחילים NXT ה-ו
מערכות רובוטיות ממשיכים NXT ו-ז
מערכות רובוטיות EV3 ז-ט
פיזיקה והעולם הדיגיטלי ט-יא
מקודדים משחקים ה-ו
גרפיקה ממוחשבת ה-ז
אנימציה ברשת ו-ח
בניית אתרי אינטרנט ז-י
העתיד בבינה מלאכותית ט-יב
רובוטיקה מא' ועד ת' י-יב

 

לתשומת לבכם

1. הרשמה לסדנאות הקיץ, מחזור א' ומחזור ב', הסתיימה.

2. נותרו מקומות בודדים במחזור ג'.

כללי התנהגות ונהלי בטיחות

במפגש הראשון בכל סדנה נקיים הסבר מפורט על כללי התנהגות ונהלי בטיחות בפעילויות השונות.

עם סיום ההסברים יתקיים מבדק קצר לבדיקת הבנת כללים ונהלים אלה.

למשתתפים אשר לא יעמדו בהצלחה במבדק זה תינתן האפשרות לקבל הסברים נוספים ולעבור מבדק נוסף.

משתתפים שלא יעמדו בהצלחה גם במבדק הנוסף לא יוכלו להמשיך להשתתף בפעילות.

הודעה על כך תימסר להורים בסוף יום הפעילות.

במקרה זה, יוחזר התשלום במלואו

שימוש בבריכת הטכניון

משתתפי הסדנאות יוכלו לרכוש כרטיסיה מוזלת בת 12 כניסות לבריכת הטכניון במחיר 480 ₪.

 • התשלום הינו במזומן או בהמחאה לתאריך הרכישה, לפקודת "מרכז הספורט בטכניון". אין אפשרות להחזיר את הכרטיסיה לאחר רכישתה. ניתן לרכוש את הכרטיסיה עם פתיחת הסדנאות ביחידה לנוער.
 • רכישת הכרטיסיה מותנית בהצגת אישור חתום ע"י ההורים.
 • השימוש בכרטיסיה מותר אך ורק למשתתפי הסדנאות. הכרטיסיה הינה שמית ואינה ניתנת להעברה.
 • תוקף השימוש בכרטיסיה  הוא בין התאריכים 1.7.24-30.9.24, כולל ימי שישי, שבת וחגים.
 • הבילוי בבריכה אינו חלק מפעילות סדנאות הקיץ ואינו באחריות היחידה לנוער. הנהלת הבריכה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי ההתנהגות המקובלים כמפורט בהנחיות שימוש בכרטיסיה.
 • השימוש בבריכה בכפוף להנחיות ובהתאם למפורסם באתר מרכז הספורט בטכניון.

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

פעילות "יום מדע" היא פעילות חד יומית העוסקת במגוון תחומי המדע, ההנדסה והטכנולוגיה ובנויה משני חלקים. חלק ראשון - הרצאות העשרה והדגמות. חלק שני - פעילות התנסותית במעבדות השונות
תכנית המטפחת תלמידים מצטיינים במסגרת הלימודים בחטיבת הביניים, בתחומי המתמטיקה, הנדסה והמדעים, מתוך מטרה לקרבם לעולם האקדמי בטכניון.