• תמונה
  רובוטיקה
 • תמונה
  עולם התוכנה
 • תמונה
  טיס
 • תמונה
  הצופן הגנטי
 • תמונה
  רובוטיקה
 • תמונה
  אשנב למדע
 • תמונה
  חיידקים בשירות האדם

היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה מזמינה אתכם להשתתף בפעילויות העשרה והעמקה בתחומי המדעים, הטכנולוגיה וההנדסה. הפעילויות מגוונות, מכל תחומי הדעת הנלמדים בטכניון ומותאמות לגילאים השונים.

הסדנאות המתמשכות פונות אל נוער המעוניין להרחיב את אופקיו ולהכיר נושאים חדשים ומגוונים. הלמידה בכל הסדנאות מבוססת על חוויות פעילות (hands on) בהן המשתתפים עצמם לוקחים חלק בביצוע ניסויים בהנחיית צוות הדרכה מיומן. השהות באגף הנוער מאפשרת למשתתפים להנות מחדרי לימוד ומעבדות מרווחים המצוידים באביזרי הוראה ומכשור מעבדתי עדכני ומתקדם.
נושאי הסדנאות מוצגים בהתאם לתחומי העניין המרכיבים את עולם המדע וההנדסה: מדעי הטבע והחיים; מיומנויות יסוד; הנדסה וטכנולוגיה; מחשבים.

מידע כללי 

היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה מזמינה אתכם להשתתף בפעילויות העשרה והעמקה בתחומי המדעים, הטכנולוגיה וההנדסה. הפעילויות מגוונות, מכל תחומי הדעת הנלמדים בטכניון ומותאמות לגילאים השונים.

ניתן לתאם מפגשים בודדים ("יום מדע"), סדרות של מפגשים, סדנאות מתמשכות ותוכניות שנתיות ורב שנתיות. הפעילות מתקיימת במהלך היום החל מהשעה 9:00 ועד השעה 19:15.

הסדנאות המתמשכות פונות אל נוער המעוניין להרחיב את אופקיו ולהכיר נושאים חדשים ומגוונים. הלמידה בכל הסדנאות מבוססת על חוויות פעילות (hands on) בהן המשתתפים עצמם לוקחים חלק בביצוע ניסויים בהנחיית צוות הדרכה מיומן. השהות באגף הנוער מאפשרת למשתתפים להנות מחדרי לימוד ומעבדות מרווחים המצוידים באביזרי הוראה ומכשור מעבדתי עדכני ומתקדם.
נושאי הסדנאות מוצגים בהתאם לתחומי העניין המרכיבים את עולם המדע וההנדסה: מדעי הטבע והחיים; מיומנויות יסוד; הנדסה וטכנולוגיה; מחשבים.

הסדנאות נערכות בקרית הטכניון ביחידה לנוער ובפקולטות השונות.
הפעילות מתקיימת בימים א'-ה' למשך 12 ימים. 
כל סדנה מתקיימת בין השעות 10:45–09:00 או 13:00–11:15 או 13:30-15:15. 
ניתן להשתתף ב-3 סדנאות בכל מחזור.

בתום הפעילות תחולקנה תעודות השתתפות.

גילאי יעד

הסדנאות מיועדות לתלמידים העולים לכיתות ה'–יב' בעלי מוטיבציה לימודית, התנהגות נאותה וסקרנות למדע ולהנדסה. על המשתתפים חלים כללי הבטיחות וההתנהגות.
הסדנאות הותאמו לגיל ולרקע המשתתפים בהתאם לדרישות הקדם המפורטות בתיאור תוכן הסדנאות. כל סדנה מוגבלת לכ-20 תלמידים (ייתכנו שינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות) משכבות גיל קרובות.

הסעות משותפות

הורים המעוניינים לארגן הסעות משותפות יאשרו בטופס ההרשמה את מסירת הטלפון להורים נוספים לצורך ארגון הסעות.

 

הרשמה ותשלום 

ניתן להירשם באמצעות טופס הרשמה מקוון באתר. לכל מחזור נדרש למלא טופס הרשמה ולשלם בנפרד.

מחזור א' - הרשמה ותשלום

מחזור ב' - הרשמה ותשלום

מחזור ג' - הרשמה ותשלום

בנוסף להרשמה, מתבצע תהליך שיבוץ לסדנאות ובתום התהליך תישלח הודעה על השיבוץ. ההודעה תישלח לכתובת הדוא"ל המופיעה בטופס ההרשמה.
רק בתום כל תהליך ההרשמה הכולל: מילוי טופס הרשמה, צירוף גיליון ציונים עדכני והסדרת תשלום מלא ירשם התלמיד כמשתתף בסדנאות הקיץ.
לתשומת ליבכם, הרשמה חלקית לא תחשב כהליך הרשמה ולא יתאפשר שריון מקום או רישום לסדנאות.

במידה ויוחלט שלא לקיים סדנה והנרשם לא ימצא שיבוץ הולם בסדנה אחרת, או במידה והנרשם יידחה מפאת חוסר מקום, יוחזר לנרשם התשלום במלואו (כולל דמי ההרשמה).

מועדי הרשמה ועקרונותיה

ההרשמה לסדנאות תתקיים בין התאריכים שיעודכנו בהמשך. לאחר מועד זה יתקבלו נרשמים על בסיס מקום פנוי בלבד.

לאחר עיון ברשימת הסדנאות המוצעות יש לבחור את הסדנאות המועדפות עליך ולציין בטופס ההרשמה את הסדנאות בהתאם לסדר העדיפות שלך.

מפאת מספר המקומות המוגבל, השיבוץ לסדנאות מבוצע על פי העיקרון "כל הקודם זוכה". לכן מומלץ להקדים את ההרשמה. צוות היחידה לנוער יעשה כמיטב יכולתו כדי לאפשר השתתפות בסדנה המדורגת בעדיפות גבוהה.

שכר הלימוד

דמי הרשמה בסך 150 ₪ (אינם מוחזרים במקרה של ביטול הרשמה)
מחיר סדנה ראשונה - יעודכן בהמשך
מחיר כל סדנה נוספת - יעודכן בהמשך
במקרה של הפסקת הפעילות בהתאם להנחית הרשויות בשל הקורונה, יוחזר שכ"ל באופן יחסי להיקף הפעילות שכבר בוצע. במידה וההודעה על הפסקת הפעילות תתקבל לפני התחלת הסדנאות, יוחזר שכ"ל במלואו (כולל דמי הרשמה).

תנאי תשלום

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (למעט "אמריקן אקספרס" ו"דיינרס") או במזומן או בהמחאות לפקודת "הטכניון". התשלום באשראי ובהמחאות אפשרי עד 4 תשלומים. (המחאות יש לרשום ל-1 בכל חודש).
הנחה: הנחה בסך 150 ₪ תינתן לכל נרשם נוסף מאותה המשפחה (אחי/ות). ההנחה אינה חלה על דמי ההרשמה.

הפסקת לימודים

ניתנת האפשרות לביטול ההשתתפות ביומיים הראשונים לפעילות. במקרה זה יוחזר התשלום בקיזוז דמי ההרשמה ותשלום בסך 90 ₪ לכל מפגש שהתקיים בכל סדנה עד מועד הביטול. לאחר מכן, ביטול יחוייב בשכ"ל מלא. מועד ביטול ההשתתפות הוא התאריך בו התקבלה הודעת הביטול ביחידה לנוער.
לצורך ביטול ההשתתפות על הורה המשתתף/ת להעביר הודעה בכתב ליחידה לנוער לדוא"ל noar@technion.ac.il.

למען הסר ספק, דמי הרשמה בסך 150 ₪ לא יוחזרו במקרה של ביטול.

לקבלת יעוץ והכוונה בתהליך הרישום ניתן ליצור עמנו קשר:

טל': 04-8293100 בין השעות 09:00-15:00

דוא"ל: noar@technion.ac.il

לתשומת ליבכם 

 • פתיחת כל סדנה והמשך פעילותה מותנים במספר המשתתפים.

 • מעבר בין הסדנאות במהלך הפעילות יתאפשר על בסיס מקום פנוי ביומיים הראשונים בלבד.

 • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי הבטיחות וההתנהגות המקובלים, לרבות עמידה במבדק בטיחות.

 • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות לשנות במהלך הסדנה את תכנית הלימודים או חלקים ממנה בהתאם לדרישות אקדמיות, או מכורח נסיבות שונות ובלתי צפויות. כמו כן, רשאית היחידה לנוער לשנות את הימים, השעות, מקום הפעילות של הסדנה ואת מדריכיה.

 • ההדרכה היא בעברית.

 

 

מועדי הסדנאות

הסדנאות תתקיימנה בשלושה מחזורים - מועדים יעודכנו בהמשך:

מחזור א'   

מחזור ב'   

מחזור ג'   

 • הפעילות מתקיימת בימים
  א'-ה' למשך 12 ימים. 
 • כל סדנה מתקיימת בין השעות
  10:45–09:00 או 
  13:00–11:15 או
  13:30-15:15. 
 • ניתן להשתתף ב-3 סדנאות בכל מחזור.

ההרשמה לסדנאות תתקיים בין התאריכים שיעודכנו בהמשך

יעוץ והכוונה

לקבלת יעוץ והכוונה ניתן ליצור עמנו קשר

טל': 04-8293100

דוא"ל: noar@technion.ac.il

הסדנאות המוצעות

הסדנאות מיועדות לתלמידים העולים לכיתות כמפורט להלן:

מדעי הטבע והחיים
ניסויים והדגמות בכימיה ובפיסיקה ז-ט
רפואה ט-יא
ביוטכנולוגיה בשירות האדם ז-ט
הצופן הגנטי י-יב
מיומנויות יסוד
מסע בין מספרים ה-ו
אשנב למדע ה-ו
גיאומטריה פוגשת עולם ז-ח
הנדסה וטכנולוגיה
מדעי הטיס ט-י
דיגיטלי, אנלוגי ומה שביניהם ט-י
מערכות רובוטיות מתחילים NXT ה-ט
מערכות רובוטיות ממשיכים NXT ה-ט
מערכות רובוטיות מתקדמים EV3 ח-יב
אדריכלות ותכנון סביבתי ה-ט
מחשבים
מקודדים משחקים ה-ו
גרפיקה ממוחשבת ה-ז
אנימציה ברשת ו-ח
בניית אתרי אינטרנט ז-י
כלל הסדנאות
ביוטכנולוגיה בשירות האדם ז-ט
הצופן הגנטי י-יב
ניסויים והדגמות בכימיה ובפיסיקה ז-ט
רפואה ט-יא
אשנב למדע ה-ו
גיאומטריה פוגשת עולם ז-ח
מסע בין מספרים ה-ו
אדריכלות ותכנון סביבתי ה-ט
מדעי הטיס ט-י
מערכות רובוטיות מתחילים NXT ה-ט
מערכות רובוטיות ממשיכים NXT ה-ט
מערכות רובוטיות מתקדמים EV3 ח-יב
דיגיטלי, אנלוגי ומה שביניהם ט-י
מקודדים משחקים ה-ו
גרפיקה ממוחשבת ה-ז
אנימציה ברשת ו-ח
בניית אתרי אינטרנט ז-י

 

כללי התנהגות ונהלי בטיחות

במפגש הראשון בכל סדנה נקיים הסבר מפורט על כללי התנהגות ונהלי בטיחות בפעילויות השונות.

עם סיום ההסברים יתקיים מבדק קצר לבדיקת הבנת כללים ונהלים אלה.

למשתתפים אשר לא יעמדו בהצלחה במבדק זה תינתן האפשרות לקבל הסברים נוספים ולעבור מבדק נוסף.

משתתפים שלא יעמדו בהצלחה גם במבדק הנוסף לא יוכלו להמשיך להשתתף בפעילות.

הודעה על כך תימסר להורים בסוף יום הפעילות.

במקרה זה, יוחזר התשלום במלואו

שימוש בבריכת הטכניון

משתתפי הסדנאות יוכלו לרכוש כרטיסיה מוזלת בת 12 כניסות לבריכת הטכניון במחיר - יעודכן בהמשך.

 • התשלום הינו במזומן או בהמחאה לתאריך הרכישה, לפקודת "מרכז הספורט בטכניון". אין אפשרות להחזיר את הכרטיסיה לאחר רכישתה. ניתן לרכוש את הכרטיסיה עם פתיחת הסדנאות ביחידה לנוער. רכישת הכרטיסיה מותנית בהצגת אישור חתום ע"י ההורים.
 • השימוש בכרטיסיה מוגבל לתאריכים  - יעודכן בהמשך.
 • הבילוי בבריכה אינו חלק מפעילות סדנאות הקיץ ואינו באחריות היחידה לנוער. הנהלת הבריכה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי ההתנהגות המקובלים כמפורט בהנחיות שימוש בכרטיסיה.
 • השימוש בבריכה בכפוף להנחיות ובהתאם למפורסם באתר מרכז הספורט בטכניון.

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

פעילות "יום מדע" היא פעילות חד יומית העוסקת במגוון תחומי המדע, ההנדסה והטכנולוגיה ובנויה משני חלקים. חלק ראשון - הרצאות העשרה והדגמות. חלק שני - פעילות התנסותית במעבדות השונות
תכנית המטפחת תלמידים מצטיינים במסגרת הלימודים בחטיבת הביניים, בתחומי המתמטיקה, הנדסה והמדעים, מתוך מטרה לקרבם לעולם האקדמי בטכניון.