• תמונה
  סטודנטים בבניין
 • תמונה
  סטודנט עם טבלט
 • תמונה
  סטודנטים לומדים ביחד
 • תמונה
  רקע לוגו טכניון
 • תמונה
  מורה ותלמידה
 • תמונה
  מורה בכיתה
 • תמונה
  דף נוסחאות

מידע כללי

המרכז הקדם אקדמי בטכניון מציע קורס הכנה לסטודנטים מהחברה הערבית שהתקבלו לטכניון לשנה"ל תשפ"ד.
קורס ההכנה כולל שלושה תחומים הרלוונטיים לפקולטות בטכניון: מתמטיקה, פיזיקה ועברית.
קורס ההכנה תוכנן ע"י מורי המכינה והטכניון ומועבר ע"י צוות הוראה מקצועי ומיומן.

עלות הקורס: 570 ש"ח למשתתף 

נוהל ביטולים: תלמיד המבקש לבטל את השתתפותו ישלח מייל לכתובת : yifat.d@technion.ac.il

עד 1.8.2024  יקבל החזר מלא

עבור ביטולים שיתקבלו החל מ2.8.2024 עד 22.8.2024, יבוצע החזר בגובה 50% מהתשלום.

עבור ביטול הרשמה שיתקבל מיום 23.8.2024 לא יינתן החזר כספי.

מטרות הקורס:

 1. הלימודים בתוכנית צעד לפני כולם מקנים כלים להצלחה במקצועות מתמטיקה ופיזיקה לקראת הלימודים בטכניון. בנוסף, במהלך התוכנית יינתנו שעורי העשרה בנושא שיפור מיומנויות למידה והתמודדות במצבי לחץ המאפשרים למידה טובה יותר בעתיד.
 2. שיפור השליטה בשפה העברית -הבנת הנקרא, הבנת הנשמע ויכולת הדיבור כל אלו יסייעו למועמד להשתלב ולהסתגל בצורה טובה יותר בטכניון.
 3. קורס "צעד לפני כולם" מסייע למועמד בתהליכי ההסתגלות לסמסטר הראשון ללימודים.

קורס בעברית:

הוראת מיומנויות עברית תלמד על פי רמות לימוד בהתאם לציון בחינת יע"ל.

תלמידים שקיבלו ציון גבוה מ-121 בבחינת יע"ל ילמדו קורס מיומנות יישומיות בעברית (עברית מדוברת , עמידה מול קהל וכו)
תלמידים שקיבלו ציון יע"ל בין 113-120 ילמדו בקורס אשר בסיומו בחינה מסכמת.  תלמיד שקיבל ציון עובר בקורס עברית "צעד לפני כולם", פטור מלימודי עברית בזמן לימודי התואר בטכניון.

קהל יעד

סטודנטים מהחברה הערבית שהתקבלו ללימודי תואר ראשון בטכניון

 לשנת הלימודים תשפ"ה שצפויה להיפתח בנובמבר 2024.

הרשמה

ההרשמה לקורס צעד לפני כולם 2024 נפתחה 

 ותסגר בתאריך 10.8.2024

או עד לתפוסה מקסימלית של הכיתות  

 

מעונות

תלמידים המבקשים לגור במעונות ריפקין בתקופת לימודיהם בקורס

מתבקשים למלא טופס רישום למעונות 

טופס זה מיועד למבקשי המעונות לתקופת קורסי הקיץ בלבד.

הודעה על זכאות/ אי זכאות תישלח לכתובת המייל עד כשבוע לפני פתיחת הקורס. אישור הבקשה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.

תאריך סיום העברת הבקשה למגורים 11.8.2024

שימו ♥:  השנה מספר המקומות במעונות מצומצמים ולכן קבלת מעונות  הנו על בסיס מקום פנוי בלבד .

תאריכי קורס צעד לפני כולם 2024

תאריך תחילת הקורס: 1.9.2024

תאריך סיום הקורס: 30.9.24

משך הלימודים בקורסכ-  5 שבועות .

מקצועות לימוד בקורס

מתמטיקה 

אלגברה

פולינומים – חזרה על נוסחאות כפל מקוצר כולל חלוקת פולינומים, משפט השארית, משפט השורש הרציונלי, שורשים עם ריבוי. בינום – כולל משולש פסקאל. אינדוקציה – שיוויון, אי שיוויון, תכונות חלוקה. מספרים מרוכבים – הגדרות, פעולות, נוסחאות דה מואבר, מספרים מרוכבים כשורשים של פולינומים, המשפט היסודי של האלגברה, פריקות פולינום מעל לממשיים ומעל למרוכבים. מרחבים וקטורים- מבוא לווקטורים, הגדרת מרחב ווקטורי, הגדרת תת מרחב ווקטורי והתנאים לקיומו. כדוגמא קומבינציה ליניארית, פרישה ליניארית. מושג התלות ואי התלות הליניארית. מושג השדה- הגדרה ומספר דוגמאות.

חדו"א

מהי קבוצה- פעולות בין קבוצות. קבוצות מספרים- סגירות פעולות חשבון בקבוצה. פירוק לגורמים - שיטות לפישוט של ביטויים אלגברים ונוסחאות כפל מקוצר. מושג הערך המוחלט- חוקים, הפירוש הגיאומטרי של מרחק וסביבה, אי שיוויונים ומשוואות פשוטות. אי שיוויונים- חוקי אי השיוויון, שיטת הנחש פתרון של אי שיוויונים מגוונים. סדרות- הגדרות שונות של סדרה: מפורשת, נסיגה. סוגי סדרות חשבונית, הנדסית, טלסקופית, מחליפה סימן, הפרשים. מונוטוניות, חסומות. סדרות אין סופיות- מושג הגבול של סדרה. גבול סופי ואין סופי, סדרות מונוטוניות וחסומות, מושג תת הסדרה, סכומים חלקיים. שיטות לחישוב גבול. פונקציה- מושגי יסוד: תחום, תמונות, טווח, חח"ע, על, מונוטוניות, זוגית, אי זוגית, הפוכה, וכו". מושג הגבול של פונקציה לפי ההגדרה.

פיזיקה 

קינמטיקה חד ממדית - הגדרות בסיסיות (מיקום, העתק, מהירות ממוצעת ורגעית, תאוצה) והיבטים גרפיים.
תנועה שוות תאוצה. חוקי ניוטון - וקטורים ברמה תיכונית, סקירת כוחות במכניקה – משקל, מתיחות, נורמל, חיכוך סטטי וקינטי.
חוקי ניוטון – סקירה של שלושת החוקים.
יישום חוקי ניוטון – פתירת בעיות "קלאסיות".

 • קינמטיקה דו ממדית - הגדרות הקינמטיקה בתנועה דו ממדית – וקטור מיקום, וקטור מהירות ווקטור תאוצה.
  תנועה בליסטית.
 • עבודה ואנרגיה - הגדרת העבודה עבור כוח קבוע.
  משפט עבודה ואנרגיה.

וקטורים ברמה טכניונית. נגזרות וקטוריות קינמטיקה של חלקיק. משוואות התנועה כמשוואות דיפרנציאליות ופתרונן. חוקי שימור. מערכות חלקיקים (מרכז מסה). מכניקה של גוף קשיח.

עברית 

הוראת מיומנויות עברית תלמד על פי רמות לימוד בהתאם לציון בחינת יע"ל.

תלמידים שקיבלו ציון גבוה מ-121 בבחינת יע"ל ילמדו קורס מיומנות יישומיות בעברית (עברית מדוברת , עמידה מול קהל וכו)
תלמידים שקיבלו ציון יע"ל בין 113-120 ילמדו בקורס אשר בסיומו בחינה מסכמת.  תלמיד שקיבל ציון עובר בקורס עברית "צעד לפני כולם", פטור מלימודי עברית בזמן לימודי התואר בטכניון

לפרטים נוספים ומענה על שאלות בוואטסאפ בלבד

רכז צעד לפני כולם : 052-9042911
 

לפרטים נוספים : רכז צעד לפני כולם בהודעת וואטסאפ בלבד 052-9042911 בין השעות 14:00-20:00