המרכז לחינוך קדם-אקדמי

המדע, הטכנולוגיה והחדשנות פועלים כמנועי צמיחה בכל תחומי החיים – בטחון, בריאות, כלכלה, תעשייה, חקלאות, אנרגיה, תקשורת ואיכות הסביבה. שגשוגה וחוסנה של ישראל תלויים בכך. מתוך כך, המרכז לחינוך קדם-אקדמי בטכניון חרט על דגלו לסלול דרך ולהוביל למיצוי ומימוש הפוטנציאל המדעי-טכנולוגי של דור העתיד במדינת ישראל. המרכז מציב את התלמיד בלב העשייה, שואף למצוינות, חדשנות ורמת איכות גבוהה בכל מערכותיו.

במרכז לחינוך קדם-אקדמי פועלות שתי יחידות:

יחידת הבוגרים, ובה מכינת הטכניון וקורסים קדם אקדמיים כהכנה ללימודי תואר אקדמי, והיחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה ובה מגוון רחב של פעילויות חשיפה והעמקה במדעים והנדסה.

 

יחידת הבוגרים - מכינת הטכניון

מטרת יחידת הבוגרים להכין מועמדים ללימודים בטכניון ובכך לעזור להם להגשים את חלומם. להקנות הרגלי חשיבה ולמידה החיוניים בלימודים אקדמיים, להעמיק את הידע ולשפר את סיכויי הקבלה לטכניון ולמוסדות אקדמיים אחרים. הלימודים במכינה מסייעים להעלאת רמת הידע והחשיבה במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, פיתוח כישורי הכתיבה המדעית ואנגלית ואף תורמים לקליטה יעילה ומוצלחת של מועמדים שיתקבלו כסטודנטים בטכניון.
המכינה מציעה הזדמנות נוספת לכל אותם תלמידים שלא מימשו את יכולתם בתיכון, שיפור נתוניהם האקדמיים ושיפור סיכוייהם להתקבל לטכניון. תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בקבלה למוסדות אקדמיים.

היחידה מקיימת מגוון רחב של קורסי הכנה ורענון במתמטיקה, פיזיקה ועברית למתקבלים ללימודים בטכניון.

 

היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה

מטרת היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה בטכניון היא הרחבת אופקיו של הנוער כך שחינוך מדעי טכנולוגי יהווה חלק בלתי נפרד מתמונת העתיד האישית שלו. כל הפעילויות נבנו כך שיעוררו את סקרנותו ורצונו של הלומד להכיר נושאים חדשים ומגוונים בתחומי המדע וההנדסה. העקרונות הפדגוגיים של היחידה, בשלוב מעבדות וחדרי לימוד מאובזרים במיטב טכנולוגיות המחקר וההוראה, מאפשרים קיום פעילויות מגוונות המתמקדות בפעילות מעבדתית מעשית המשלבת שימוש בכלים טכנולוגיים עדכניים.

המשתתפים, פועלים בקבוצות עבודה קטנות, מבצעים ניסוייים בהנחייתם של מדריכים מיומנים, סטודנטים ומרצים מהפקולטות השונות בטכניון. תכני הפעילויות נבחרו כתכנים הקשורים מחד לעולמו היומיומי של התלמיד ומאידך לתחומי המחקר העדכניים ביותר. עולם המושגים הנדרש לפעילויות, נבחר כך שהוא נושק לתוכנית הלימודים הבית ספרית, אולם מגדיר תחומי ידע ונושאים שאינם מטופלים בתוכנית הלימודים. צוות היחידה שוקד כל העת על פיתוח תכנים חדשים במטרה להרחיב את הידע ולעורר ענין במדע ובהנדסה. מיקומה של היחידה לנוער בקמפוס הטכניון, מאפשר שילוב של נושאי המחקר המתקדמים ביותר בתכני הפעילויות.

היחידה לנוער מקיימת פעילויות מכל תחומי הדעת הנלמדים בטכניון, לתלמידים בכיתות ד-יב. החל מפעילות חד-יומית שמטרתה חשיפה והעשרה ועד לפעילות רב-שנתית הכוללת מחקר ולימודים אקדמיים.

כמו כן, הנכם מוזמנים להתרשם מפעילויות העבר שלנו בעמוד "תכניות יום האתמול".