• תמונה
  למידה במסדרון
 • תמונה
  סטודנט חדר כחול
 • תמונה
 • תמונה
 • תמונה
  תלמידים בהפסקה
 • תמונה
  תלמידים בהפסקה
 • תמונה
  תלמידים בכיתה
 • תמונה
  מורה בכיתה
 • תמונה
  מורה ותלמידה

מידע כללי

מטרת המכינה 

מטרת המכינה היא להקנות הרגלי חשיבה ולמידה החיוניים בלימודים אקדמיים, להעמיק את הידע ולשפר את סיכויי הקבלה לטכניון ולמוסדות אקדמיים אחרים. המכינה מיועדת למבקשים להתקבל ללימודים בטכניון ולמוסדות אקדמיים אחרים אשר הישגיהם אינם עומדים בדרישות הקבלה של מוסדות אלה.

הלימודים במכינה מסייעים להעלאת רמת הידע והחשיבה של התלמידים במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, כתיבה מדעית ואנגלית ותורמים לקליטה יעילה ומוצלחת של מועמדים שיתקבלו כסטודנטים בטכניון.

שעות פעילות 

הלימודים מתקיימים בימים א'- ה' בין השעות 8:30-18:00 (בהתאם לצורך יתכנו לימודים גם בשעות מאוחרות יותר ו/או בימי ו').

בשעות הערב בין השעות 16:30-21:30 עומדים לרשות התלמידים חונכים במקצועות השונים המסייעים בהטמעת החומר ובהכנת שיעורי הבית.

לימודי אנגלית במכינה 

לימודי האנגלית במהלך המכינה, יהיו בהתאם לציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית (אמיר/אמירם).

בתום המכינה, תלמיד יסיים את חובת קורסי האנגלית כשפה זרה ויהיה זכאי לפטור באנגלית במהלך לימודי התואר הראשון.

ציון 134 ומעלה בפסיכומטרי – זכאי לפטור מלימודי אנגלית במהלך המכינה + נקודות זכות

ציון 120-133- ילמד בקורס מתקדמים ב'  בסמסטר א במהלך המכינה + נקודות זכות

ציון 104-119- ילמד בקורס מתקדמים א' בסמסטר א + מתקדמים ב' בסמסטר ב + נקודות זכות .

ציון 103 ומטה או  ללא ציון- ילמד אנגלית במהלך המכינה בקורס בסיס.

 

תעודת מכינה 

תעודת סיום המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בחישוב ציון הסכם לטכניון (למעט לפקולטה לרפואה). התעודה כוללת את ציוני המקצועות שנלמדו.

את אופן שקלול ציוני המכינה בציון הסכם ניתן לראות באתר חישוב סכם.

ציוני הגמר מועברים למרכז הרישום של הטכניון. על פי בקשת הסטודנט יועברו הציונים לאוניברסיטאות אחרות.

יום פתוח במכינה

הנכם מוזמנים ליום הפתוח של המכינה שיתקיים ביום שני 19.6.23 בין השעות 09:30-12:30

במהלכו תקבלו מידע, תפגשו את צוות המכינה ותשתתפו בפאנל שאלות ותשובות עם הצוות ובוגרי המכינה.

מחכים לכם בבניין המכינה.

שכר לימוד

שכר הלימוד במכינה הינו כ-14,774 ₪
שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן ומעודכן באופן שוטף בהתאם לשינויים במדד.

חיוב שכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים

במקרה של הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא, יחויב התלמיד בסכומים המפורטים:

מיום תשלום המקדמה ועד חודש מתחילת הלימודים, יתבצע חיוב בגובה 20% משכ"ל.

בין חודש לחודשיים מיום תחילת הלימודים, יתבצע חיוב בגובה 40% משכ"ל.

עד תום סמסטר א' (לא כולל תקופת מבחני גמר של סמסטר א) יתבצע חיוב בגובה 50% משכ"ל.

עד שלושה שבועות מפתיחת סמסטר ב' או עד שבוע לאחר קיום הישיבה הפדגוגית האחרונה, (המאוחר מבין השניים) יתבצע חיוב בגובה 70% משכ"ל.

החל מהיום ה- 22 לפתיחת סמסטר ב', או לאחר יותר משבוע מקיום הישיבה הפדגוגית האחרונה, יתבצע חיוב שכר לימוד מלא.

מועד ביטול ההשתתפות הוא התאריך בו התקבלה הודעת הביטול בכתב מאת התלמיד, או המועד בו הודיע המרכז לחינוך קדם אקדמי לתלמיד על הפסקת לימודיו.

ריבית בגין איחורי תשלומי שכר לימוד ו/או שכר דירה : איחור בתשלום יחוייב בריבית של חצי אחוז לחודש לפי מספר ימי הפיגור.

תלמיד שיקבל מלגת שכר לימוד, תקוזז המלגה משכר הלימוד, לרבות החזרים למי ששילם תשלום עודף.

מלגות

מלגות שכר לימוד- הקרן לסיוע לחיילים משוחררים וות"ת

מלגות שכר הלימוד מוענקות בהתאם למצב הכלכלי והחברתי. אם הינך מעוניין במלגה, אנא מלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס ההרשמה וצרף את המסמכים הנדרשים. וועדת המלגות מתקיימת לאחר תחילת הלימודים.

הודעה על זכאות למלגה, מותנית בהגשת כל המסמכים הנדרשים, ותישלח במהלך הסמסטר הראשון ללימודיך
הקרן לחיילים משוחררים מעניקה שכר לימוד מלא ללוחמים שנמצאו זכאים והם בעלי כרטיס זהב: "השתחרר בכבוד".

מלגות פנימיות 

לרשות המכינה עומדות קרנות פנימיות לסיוע נוסף. תלמידי המכינה רשאים להגיש בקשה למלגה מקרנות פנימיות אלו בכפוף לתקינות מצבו האקדמי של התלמיד. פרטים נוספים ימסרו במהלך הלימודים במכינה.

הרשמה

מכינת הטכניון מחזור אוקטובר 2023  

פתיחת רישום - 12.03.23

סגירת רישום- 02.07.23 בשעה 12:00

 • אין אפשרות לרישום או שריון מקום באמצעות טלפון, פקס או דואר אלקטרוני.
 • מגורים במעונות- המעוניינים במעונות צריכים לסמן זאת בטופס הרישום. הודעת לגבי זכאות/אי זכאות למגורים במעונות תישלח בנפרד.
 • לשאלות בנוגע להליך הרישום ניתן לשלוח מייל לאילת שפירא צנטנר בכתובת: eilats@technion.ac.il

פתיחת המכינה מותנת במספר הנרשמים

בכדי להתחיל בהליך ההרשמה למכינה, יש ליצור "חשבון חדש" (בהתחברות הראשונית) ולהמשיך על פי ההנחיות. 

 

בגרות זרה

לתלמידים בעלי בגרות זרה

3 תנאי קבלה מצטברים: 

א. בחינת כניסה במתמטיקה **

ב מבחן יעל בציון גבוה מ-113

מועמד שלא השיג מעל 113 במבחן יעל ידרש להשלים:

 • בחינת כניסה לקורס עברית
 • השתתפות מלאה בקורס עברית
 • הצלחה בבחינת סיום הקורס

ג. ציון פסיכומטרי גבוה מ-550 או ציון SAT שקול לציון זה.

**לבעלי התעודות הבאות בלבד, יבדק ציון מתמטיקה ובהתאם לציון תיבחן האפשרות לפטור את התלמיד מבחינת כניסה במתמטיקה:

AP בחינות סיום 

OSSD אונטריו,קנדה 

IB תעודת בינלאומית 

BAC תעודה צרפתית 

GCSE תעודת בגרות בריטית 

 

 

מועדי מכינת חורף-אוקטובר

תאריך תחילת המכינה- 15.10.2023

 

תאריך סיום המכינה- 02.08.2024

 

 

משך הלימודים במכינה הינו כ- 10 חודשים הפרושים על פני שני סמסטרים, סה"כ 29 שבועות.

 

דרישות קבלה

מסלול א
זכאים לתעודת בגרות

פסיכומטרי- 500 ומעלה בדגש רב תחומי

ציון בגרות במתמטיקה-

3 יחידות לימוד, ציון 85 ומעלה חייב במבחן כניסה במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד

4 יחידות לימוד, ציון 60 ומעלה (ציון נמוך מ-60 חייב בבחינת כניסה במתמטיקה)

5 יחידות לימוד, ציון 55 ומעלה (ציון נמוך מ-55 חייב בבחינת כניסה במתמטיקה)

מסלול ב לבעלי בגרות חלקית (7 יח"ל לפחות)

פסיכומטרי- 550 ומעלה בדגש רב תחומי

ציון בגרות במתמטיקה-

3 יחידות לימוד, ציון 85 ומעלה חייב במבחן כניסה במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד

4 יחידות לימוד, ציון 60 ומעלה (ציון נמוך מ-60 חייב בבחינת כניסה במתמטיקה)

5 יחידות לימוד, ציון 55 ומעלה (ציון נמוך מ-55 חייב בבחינת כניסה במתמטיקה)

 ציון פסיכומטרי ויעל 

המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית ויעל  למחזור אוקטובר 2022 הוא מועד יולי 2022

בחינת יעל: תלמידים אשר נבחנו בבחינת הפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, מחוייבים להיבחן בבחינת יעל ולקבל ציון 113 ומעלה כתנאי קבלה למכינה.

ציון יעל נמוך מ-113 מחייב את המועמד לעשות בחינת כניסה בעברית ואם עבר אותה, עליו להשתתף בקורס בעברית לפני תחילת המכינה ולעמוד בהצלחה בקורס ובבחינת סיום קורס זה.

בחינת כניסה במתמטיקה 

בחינת כניסה במתמטיקה-  לזכאים לבחינת כניסה זו תבוא הודעה רשמית מרכזת רישום וקבלה 

לנבחנים מומלץ להתנסות בפתרון מבחני בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד כפי שמופיעים באתר משרד החינוך.

חומר לבחינת כניסה במתמטיקה - קישור לסילבוס

מבחן בחינה לדוגמה כולל פתרון 

בחינת כניסה בעברית  

בחינת כניסה לקורס עברית תתקיים בתאריך 25.07.23

בחינת סיום קורס עברית- בתאריך 30.08.23

 

ביטול הרשמה למכינה

מועמדים שירצו לבטל את מועמדותם למכינה, מתבקשים להודיע עך כך בכתב לרכזת רישום וקבלה לדוא"ל: eilats@technion.ac.il

דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה. מועמדים אשר יבטלו את הרשמתם, או שיקבלו הודעת דחייה ויבקשו להירשם למחזור הבא, יהיו חייבים להירשם מחדש ולעמוד בדרישות הקבלה. לא תתבצע העברת רישום בין מכינות.

לימודים במכינה במסגרת תוכניות

ניתן ללמוד במכינה באמצעות הרשמה לתוכניות מממנות. דרישות הקבלה לתוכניות אלו כוללות עמידה בתנאי הקבלה האקדמים של המכינה ובתנאים נוספים הרלוונטיים לכל תוכנית.

לפרטים והרשמה: 

הישגים להייטק

עתידים לעתודה 

תוכנית חרדית 

משרד הקליטה -עולים 

מענה על שאלות נפוצות