• תמונה
  LAB
 • תמונה
  אייפד נוסחאות
 • תמונה
  כיתת לימוד תמונה
 • תמונה
  תלמידים בכיתה
 • תמונה
  למידה בחדר הכחול
 • תמונה
  תלמידה
 • תמונה
  למידה במסדרון
 • תמונה
  סטודנט חדר כחול
 • תמונה
  סטודנט עם טבלט

"אקדמיה בתיכון" - פרטי התכנית:

במסגרת התוכנית, תלמידים מצטיינים, הלומדים בבתי ספר על-יסודיים ואשר לומדים קורסים אקדמיים בטכניון, זכאים להמיר את הלמידה בבית הספר וההיבחנות בבחינות הבגרות במקצועות מסויימים (מפורט בהמשך) בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם, בהתאם לנהוג באקדמיה.

הקורסים האקדמיים יזכו את התלמידים הן בציון בתעודת הבגרות והן בקרדיטציה אקדמית לקראת לימודי תואר ראשון.

שימו לב – על מנת לקבל תואר ראשון בטכניון נדרשת זכאות לתעודת בגרות מלאה.

מידע כללי 

אוכלוסית יעד ותנאי קבלה

תלמידי תכניות אודיסיאה, "שילוב תלמידי תיכון בטכניון", "מתיכון לטכניון" וארכימדס, העולים לכיתה י' - י"ב אשר עברו את תהליכי המיון הדרושים לתכניות והלומדים  בבתי ספר רשמיים ומוכרים.

התלמידים חייבים להציג אישור ממנהל/ת ביה"ס המאשר את לימודיהם בקורסים האקדמיים בטכניון.

תלמידים הלומדים במסגרת חינוך ביתי אינם זכאים להשתתף במסלול זה. 

תכנית הלימודים

הקורסים הטכניוניים הכלולים בתכנית והמפורטים בטבלת ההמרה, יכולים להמיר את ציוני הבגרות בתחומי הדעת:

מתמטיקה, מחשבים, כימיה, ביולוגיה, מערכות תעופה.

על כל ציון סופי בקורס האקדמי המופיע בטבלת ההמרות יתווספו 20% נקודות לציון הסופי שיופיע לתלמיד בתעודת הבגרות באותו תחום דעת (הציון הוא הציון הסופי שיופיע בתעודת הבגרות של התלמיד).

עמידה בתנאי הלימודים
 • ציון 65 לפחות בקורס ראשון.
 • ציון 70 לפחות בכל קורס נוסף.
 • ממוצע ציונים מצטבר 80 לפחות במועד הרשמה לקורסים חדשים.

אי עמידה בתנאים אלו יאפשר רישום לקורסים קודמים בלבד לצורך שיפור ציון. 

תוקף נקודות הזכות

נקודות זכות אקדמיות שנצברו בקורסים האקדמיים תקפות ל-5 שנים (לא כולל שרות צבאי או לאומי).

טבלאות המרה

 

מדעי המחשב

לתלמידים שהתקבלו לתוכנית "שילוב תלמידי תיכון בטכניון" או תוכנית "מתיכון לטכניון" או תוכנית "אודיסיאה".

מקצוע בגרות

סה"כ יחידות בגרות

סמל שאלון בגרות

(רגיל)

קורסים

% הציון לחישוב הציון הסופי

מס' קורסים

מדעי המחשב

5

899381

מבוא למדעי המחשב (234114) 4 נ"ז

או

מבוא למדעי המחשב (234117) 4 נ"ז

70

2

899283

מערכות ספרתיות ומבנה המחשב (044252) 5 נ"ז

30

 

 

מתמטיקה

לתלמידים שהתקבלו לתוכנית "שילוב תלמידי תיכון בטכניון" או תוכנית "מתיכון לטכניון" או 

תוכנית "אודיסיאה". 

מומלץ ללמוד את קורס הכנה במתמטיקה לטכניון (103015) לפני הקורסים המתמטיים האקדמיים (אינו מזכה בנקודות זכות). 

 

מקצוע בגרות  

סה"כ יחידות בגרות 

סמל שאלון בגרות 

(רגיל) 

קורסים* 

% הציון לחישוב הציון הסופי 

מס' קורסים 

מתמטיקה 

035581 

מושגי יסוד במתמטיקה  (104002) 2.5 נ"ז 

או 

מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח (234129) – 3 נ"ז 

25 

 

3 

אלגברה אמ' (104166) 5.5 נ"ז 

או 

אלגברה 1מ' (104016) 5 נ"ז 

או 

אלגברה א' (104066) 5.5 נ"ז 

 

35 

035582 

חשבון אינפיניטסימלי 1 (104195) 5.5  נ"ז 

או 

חשבון אינפיניטסימלי 1מ' (104031) 5.5 נ"ז 

או 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1  (104003) 5 נ"ז 

או 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' (104018) 5 נ"ז 

40 

 

 *הערה: כל הקורסים בטבלת ההמרה  ניתנים בהתאם לדרישות ה"קדם"  האקדמיות. 

 

 

כימיה

קורס מקדים:  ציון עובר בקורס מקדים בארכימדס.

מקצוע בגרות

סה"כ יחידות בגרות

סמל שאלון בגרות

קורסים

% הציון לחישוב הציון הסופי

מס' קורסים

כימיה

5

037381

יסודות הכימיה (124120) 5  נ"ז

30

4

כימיה אורגנית מורחב 1 (124708) 5 נ"ז

25

037283

כימיה אי אורגנית (124305) 2.5 נ"ז

30

037388

מעבדה ביסודות הכימיה (124122) 1 נ"ז

15

 

ביולוגיה

לתלמידים שהתקבלו לתוכנית "שילוב תלמידי תיכון בטכניון" או תוכנית "אודיסיאה".

 

מקצוע בגרות

סה"כ יחידות בגרות

סמל שאלון בגרות

קורסים

% הציון לחישוב הציון הסופי

מס' קורסים

ביולוגיה

5

043381

ביולוגיה 1 (134058) 3 נ"ז

30

5

אבולוציה (134133) 2 נ"ז   

או

גנטיקה כללית (134020) 3.5 נ"ז

25

043283

זואולוגיה (134111) 3 נ"ז

15

אקולוגיה (134153)  3 נ"ז

15

043386

מעבדה בעולם החי (134134) 1.5 נ"ז

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מערכות תעופה

לתלמידים שהתקבלו לתוכנית "שילוב תלמידי תיכון בטכניון" או תוכנית "אודיסיאה".

 

מקצוע בגרות

סה"כ יחידות בגרות

סמל שאלון בגרות

קורסים

% הציון לחישוב הציון הסופי

מס' קורסים

מערכות תעופה

5

853589

פיזיקה 1 – (114051) - 3.5 נ"ז

או

פיזיקה 1מ – (114071) - 3.5 נ"ז

או

פיזיקה 1פ - (114074) - 5 נ"ז

30

3

מבוא להנדסת חומרים לתעופה וחלל (314200)  2.5 נ"ז

או

מבנה ותכונות של חומרים הנדסיים – (314011) – 4 נ"ז 

45

סדנת אווירונאוטיקה או קורס תעופה ספורטיבית (85101) 1.5 נ"ז

או

מבוא להנדסת אווירונאוטיקה וחלל - מס' קורס 85201 - 2 נ"ז 

או 

מבוא יצירתי להנדסת מכונות - מס' קורס 35026 - 2.5 נ"ז 

25

 

 

 

מועדי התכנית

סמסטר חורף: אוקטובר - ינואר

סמסטר אביב: מרץ - יולי

סמסטר קיץ: אוגוסט - ספטמבר

"שילוב תלמידי תיכון בטכניון" - בחינת מיון

בחינת מיון למועד אביב:  26.03.2024

מועד רישום עד 19.03.2024

מסלול "מתיכון לטכניון"

במסגרת מסלול "מתיכון לטכניון" התלמידים לומדים חמישה קורסי מבוא אקדמיים, המוכרים לתואר ראשון בטכניון, במקביל ללימודיהם בתיכון, ויכולים להתקבל לפקולטות להלן: מדעי המחשב,  הנדסת חשמל,  מתמטיקה  ופיסיקה

על בסיס הציונים בקורסים הללו, ללא צורך בתעודת בגרות או בציון של הבחינה הפסיכומטרית.

בחינת מיון למועד אביב:  19.03.2024

מועד רישום עד 12.03.2024

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם:

מרב מרגליות-סילביאן
היחידה לנוער שוחר מדע
הטכניון, חיפה
04-8294534
mmerav@technino.ac.il

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

תכנית אלפא היא תכנית מחקר לבני נוער מחוננים ומצטיינים במדעים. במסגרת התכנית התלמידים מבצעים מחקר אקדמי במעבדות הטכניון. ההרשמה לתכנית במהלך כיתה ט'.