חקירת תנועה

תקציר המעבדה

קינמטיקה היא המדע המתאר את תנועתם של גופים באמצעות שפה המורכבת ממילים, מושגים מוסכמים, מספרים, תרשימים ומשוואות. המטרה הראשית של פעילות זו היא הכרת השפה של הקינמטיקה, העקרונות והמושגים המרכזיים בה. במהלך המעבדה ילמדו המשתתפים כיצד לתאר תנועה באמצעות המושגים העיקריים ובעיקר בעזרת תרשימים של מקום, העתק, מרחק, מהירות ותאוצה כתלות בזמן. המעבדה המצוידת במכשירים למדידת תנועה ואיסוף הנתונים במחשב, מאפשרת יצירת גרפים תוך כדי עריכת ניסויים, ומקנה למשתתפים משוב מיידי. המשוב המיידי מאפשר הבנה עמוקה יותר של מושגים כגון מהירות ותאוצה ואופן הגדרתם הגרפי. המשתתפים ביום המדע בודקים במהלך הפעילות המעבדתית מצבי תנועה שונים של גופים וביניהם – תנועה ללא חיכוך על מסלולי אוויר, ומתנסים בשינוי פרמטרים לחקירת התנועה.

יופי, הבנתי. רוצה להירשם. איך מתקדמים?

הפעילות המתוארת בדף זה משולבת בתכניות שונות שמפעילה היחידה לנוער. לצורך הרשמה והשתתפות בפעילות, לנוחיותכם קישורים שימושיים המפנים לתכניות אלו.

מבקרים בדף זה חיפשו גם

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

אנו שומרים על ההגיינה שלנו בעזרת סבונים ותחליבים, אך מהי הכימיה המסתתרת מאחוריהם?
בסדנת ביוטכנולוגיה בשירות האדם נעשית סלילת הדרך הראשונית לשם הבנת החשיבות של מדע בסיסי ויישומו בתחומי החיים השונים.