טיפול וטיהור במי שתייה

תקציר המעבדה

בפעילות זו יחשפו התלמידים להיבטים סביבתיים וטכנולוגיים המשפיעים על איכות מי השתייה שלנו. בחלק התאורטי של יום המדע ייחשפו התלמידים למצב משק המים בישראל, מהם מקורות המים בישראל, מהם הגורמים לזיהום מי השתייה, וכן יכירו שטיות לטיפול וטיהור המים, כגון: שיקוע לאחר קואגולציה ופלוקולציה, ספיחה על פחם פעיל, סינון בעזרת חול ושחלוף יונים. בפעילות המעבדתית של יום המדע התלמידים ייזהו מים מזוהמים בעזרת אינדיקטורים יעודיים. ימחישו טיפול בסוגי מזהמים שונים בשיטות פיזיקליות שונות יבנו קולונה להרחקת יוני נחושת מהמים בעזרת שחלוף יונים ספציפיים על גבי מצע תעשייתי. וימחישו טיפול בעכירות. תוצאות הטיפול בעכירות ינותחו ע"י מידת העכירות בספקטרופוטומטר, כך שהתלמידים נחשפים גם לכלי אנליזה חשוב בתחום טיהור המים. 

יופי, הבנתי. רוצה להירשם. איך מתקדמים?

הפעילות המתוארת בדף זה משולבת בתכניות שונות שמפעילה היחידה לנוער. לצורך הרשמה והשתתפות בפעילות, לנוחיותכם קישורים שימושיים המפנים לתכניות אלו.

מבקרים בדף זה חיפשו גם

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

ביום מדע זה התלמידים ייחשפו לעולם הנדסת המבנים, לשיקולים המנחים את המהנדס, ויתנסו בעצמם בתכן ובבניית גשר.
בסדנת ביוטכנולוגיה בשירות האדם נעשית סלילת הדרך הראשונית לשם הבנת החשיבות של מדע בסיסי ויישומו בתחומי החיים השונים.
המשתתפים בסדנה זו יוכלו להעמיק את הידע שלהם ברובוטיקה. יורחבו הנושאים העוסקים בבקרת הרובוטים ומנגנוני החישה שמאפשרים שליטה ברובוט.