עולם הסוכרים

תקציר המעבדה

הסוכרים הם חומרים אורגנים המופיעים בכל היצורים החיים בטבע ולהם מופעים ותפקודים רבים. בפעילות זו, התלמידים יכירו את ההיבטים הכימיים, הביולוגיים והפיזיולוגיים של תהליכי פירוק סוכרים בגוף החי, ויתנסו בטכניקות שונות של פירוק סוכרים תוך שימת דגש על ההבדל בין פירוק אנזימטי לפירוק כימי, ועל התנאים הפיזיולוגיים המאפשרים את כל אחד מסוגי התהליכים. בפעילות המעשית התלמידים יבצעו תהליכי פירוק סוכרים אנזימטיים וכימיים בתנאים שונים, יעקבו כמותית אחר תהליך הפירוק ויבחנו את התאמת השיטות השונות לביולוגיית הגוף החי.

יופי, הבנתי. רוצה להירשם. איך מתקדמים?

הפעילות המתוארת בדף זה משולבת בתכניות שונות שמפעילה היחידה לנוער. לצורך הרשמה והשתתפות בפעילות, לנוחיותכם קישורים שימושיים המפנים לתכניות אלו.

מבקרים בדף זה חיפשו גם

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

אנו שומרים על ההגיינה שלנו בעזרת סבונים ותחליבים, אך מהי הכימיה המסתתרת מאחוריהם?
ביום מדע זה התלמידים ייחשפו לעולם הנדסת המבנים, לשיקולים המנחים את המהנדס, ויתנסו בעצמם בתכן ובבניית גשר.
יום המדע העוסק בכימיה של זיהוי פלילי יחשוף את התלמידים לעולם הכימיה הפורנסית, עקרונותיה ותהליכי הזיהוי הכימי והביולוגי.