גבישים וגידולם

תקציר המעבדה

ביום המדע גבישים וגידולם ייחשפו התלמידים למדע הקריסטלוגרפיה ולמושגים בסיסיים בהנדסת חומרים, לדוגמא: תא יחידה, מבנה קובי, דיאגרמת פאזות.

המשתתפים יכירו מושגים המגדירים את הגבישים, מאפייני הגבישים והמבנה המיוחד להם, תוך התנסות מעבדתית בזיהוי גבישים, גידול גבישים, סידור מרחבי וקביעת נקודת התכה של הגבישים השונים.

יופי, הבנתי. רוצה להירשם. איך מתקדמים?

הפעילות המתוארת בדף זה משולבת בתכניות שונות שמפעילה היחידה לנוער. לצורך הרשמה והשתתפות בפעילות, לנוחיותכם קישורים שימושיים המפנים לתכניות אלו.

מבקרים בדף זה חיפשו גם

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

אנו שומרים על ההגיינה שלנו בעזרת סבונים ותחליבים, אך מהי הכימיה המסתתרת מאחוריהם?
יום המדע העוסק בכימיה של זיהוי פלילי יחשוף את התלמידים לעולם הכימיה הפורנסית, עקרונותיה ותהליכי הזיהוי הכימי והביולוגי.