נפלאות הגרעין

תקציר ההרצאה

התלמידים בהרצאה זו ייחשפו למבנה הגרעין, סוגי הכוחות הפועלים בו, סוגי ההתפרקויות הרדיואקטיביות, המאפיינים שלהן וכיצד מודדים אותן. בעזרת סימולציה ממוחשבת יכירו התלמידים את זמן מחצית החיים וילמדו על יישומים לתארוכים בשיטה זו של שרידים ארכיאולוגיים ולאבחון רפואי.
ההרצאה תידון גם בנושא הפיצוץ הגרעיני, היתרונות והחסרונות, התנאים והתהליך המתרחש בכורים גרעיניים, וכן בתהליך המיזוג הגרעיני בשמש ובמבנה פצצת המימן. ההרצאה תסתיים בסקירת יישומים העושים שימוש בפיזיקה גרעינית בתחום הרפואה לצורכי אבחון וטיפול.

יופי, הבנתי. רוצה להירשם. איך מתקדמים?

הפעילות המתוארת בדף זה משולבת בתכניות שונות שמפעילה היחידה לנוער. לצורך הרשמה והשתתפות בפעילות, לנוחיותכם קישורים שימושיים המפנים לתכניות אלו.

מבקרים בדף זה חיפשו גם

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

כמה מידע אפשר לאחסן על גרגר אחד של סיליקון? האם ניתן להדפיס את התנ"ך כולו על שטח של פחות מחצי מילימטר מרובע?