טרנספורמציה גנטית

תקציר המעבדה

טרנספורמציה גנטית היא יצירת שינוי גנטי בתא על-ידי החדרה של דנ"א זר לתוכו. טכניקה זו יכולה להיעשות בחיידקים וגם ביצורים אאוקריוטים. בביולוגיה מולקולארית נעשה שימוש נרחב בטכניקה זו ככלי להבנת תפקודי גנים ותהליכים בתא. במהלך יום המדע ייסקרו תהליך הטרנספורמציה הגנטית על כל שלביו, הגן והחלבון GFP  ואופרון הארבינוז כדוגמא לבקרת הביטוי הגנטי. התלמידים ילמדו על אנטיביוטיקות כגורם סלקציה בסיסי בתהליך הטרנספורמציה.
בפעילות המעבדתית יתנסו המשתתפים בתהליך טרנספורמציה של פלסמיד ממדוזה אל חיידקי E.coli. בסוף הפעילות יוכלו התלמידים לצפות בתוצאות הניסוי וייווכחו בעצמם בחיידקים הירוקים הזוהרים המבטאים את הגן, ובאלו שבהם שאינם מבטאים אותו בשל בקרה מכוונת מראש. ניתן לשלב יום מדע זה עם פעילות יום מדע "בידוד והרצת חלבונים" לקבלת ה"תמונה המלאה"- הכנסת פלסמיד המכיל את הגן ל-GFP לחיידקים בתהליך של טרנספורמציה גנטית ולאחר מכן בידודו של החלבון המבוטא והרצה בג'ל פוליאקריל אמיד לקבלת החלבון הנקי.

יופי, הבנתי. רוצה להירשם. איך מתקדמים?

הפעילות המתוארת בדף זה משולבת בתכניות שונות שמפעילה היחידה לנוער. לצורך הרשמה והשתתפות בפעילות, לנוחיותכם קישורים שימושיים המפנים לתכניות אלו.

מבקרים בדף זה חיפשו גם

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

פעילויות יום המדע בנושא כרומוטוגרפיה יחשפו את התלמידים לשיטות אנליטיות להפרדת חומרים המצויים בתערובת, זיהויים וקביעת איכותם.
איך ארבע אותיות הופכות אותנו, בני האדם, להיות דומים ושונים כל כך משימפנזות בעת ובעונה אחת?
בסדנת ביוטכנולוגיה בשירות האדם נעשית סלילת הדרך הראשונית לשם הבנת החשיבות של מדע בסיסי ויישומו בתחומי החיים השונים.