טעימות בפיזיקה

תקציר ההרצאה

הרצאה זו ממחישה בפני התלמידים תופעות פיסיקליות מגוונות, במטרה לעורר את סקרנותם לגבי תופעות מחיי היום – יום וההסברים הפיסיקליים העומדים מאחוריהם. סדרת ההדגמות מאפשרת לתלמידים היכרות מוחשית עם חוקי ניוטון, חוק הציפה, לחץ ותת לחץ ועקרונות יסוד נוספים בפיסיקה. ההדגמות מוצגות באופן המעודד אצל התלמידים חשיבה מדעית, סקרנות ודיון בהתרחשות התופעות ובהשפעתן על עולמנו.

יופי, הבנתי. רוצה להירשם. איך מתקדמים?

הפעילות המתוארת בדף זה משולבת בתכניות שונות שמפעילה היחידה לנוער. לצורך הרשמה והשתתפות בפעילות, לנוחיותכם קישורים שימושיים המפנים לתכניות אלו.

מבקרים בדף זה חיפשו גם

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

הרצאה זו ממחישה בפני התלמידים תגובות כימיות מגוונות, במטרה לעורר את סקרנותם  לגבי עולם הכימיה המופלא וקישורו הישיר ליישומים בת
אנחנו יודעים כי מהירות האור היא בדיוק 299,792.458 קילומטר לשנייה. איך ניתן למדוד א המספר הזה והאם נוכל אי פעם לשפר את דיוק המדידה?