הדגמות ותגובות בכימיה

תקציר ההרצאה

הרצאה זו ממחישה בפני התלמידים תגובות כימיות מגוונות, במטרה לעורר את סקרנותם  לגבי עולם הכימיה המופלא וקישורו הישיר ליישומים בתעשייה, ברפואה ובמחקר מתקדם.
לסדרת ההדגמות נבחרו הדגמות שבהן התהליכים והחומרים מוסברים לתלמידים, כך שדיון סביב הפרמטרים המשפיעים מתאפשר בכיתה, לשם חקירה והבנה מעמיקה של התהליך הכימי.

ההדגמות והדיון מאתגרות את הצופה לחקור ולהבין את עולם הכימיה, בד בבד יוסברו מושגי יסוד חשובים מעולם זה כגון: מצבי צבירה, מהירות תגובה, תגובות מחזוריות, תרמודינמיקה ועוד.

יופי, הבנתי. רוצה להירשם. איך מתקדמים?

הפעילות המתוארת בדף זה משולבת בתכניות שונות שמפעילה היחידה לנוער. לצורך הרשמה והשתתפות בפעילות, לנוחיותכם קישורים שימושיים המפנים לתכניות אלו.

מבקרים בדף זה חיפשו גם

אנשים שביקרו בדף זה חיפשו גם

בסדנת ביוטכנולוגיה בשירות האדם נעשית סלילת הדרך הראשונית לשם הבנת החשיבות של מדע בסיסי ויישומו בתחומי החיים השונים.
יום המדע העוסק בכימיה של זיהוי פלילי יחשוף את התלמידים לעולם הכימיה הפורנסית, עקרונותיה ותהליכי הזיהוי הכימי והביולוגי.