קורסים אקדמיים לנוער 

 

התכניות המוצעות במסגרת זו

תכנית המטפחת תלמידי תיכון מצטיינים ומאפשרת להם ללמוד קורסים אקדמיים בטכניון, במקביל ללימודיהם בביה"ס. במסגרת התכנית התלמידים צוברים נקודות זכות המוכרות לתואר הראשון בטכניון.
מסלול במסגרתו ניתן, במקצועות מסוימים שעליהם הוחלט במשרד החינוך, להמיר לתלמידים המשתתפים בתוכנית את הלמידה בבית הספר וההיבחנות בבחינות הבגרות באותו מקצוע בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם