תמונה
מורה בכיתה
 • תמונה
 • תמונה
  חוץ בניין
 • תמונה
  סטודנט חדר כחול
 • תמונה
  סטודנטים בלמידה חיובית
 • תמונה
  אייפד נוסחאות
 • תמונה
  תלמידים בכיתה

מידע כללי

לקראת שנה א בטכניון, מומלץ לכל המתקבלים, גם אלו שהצטיינו בלימודי המתמטיקה בתיכון, להתכונן היטב לשנת הלימודים. ניתן לעשות זאת באמצעות קורס זה . 

מטרת הקורס 

הכנה למקצועות היסוד במתמטיקה לקראת שנה א' למתקבלים ללימודים בטכניון והגדלת סיכויי הצלחה במקצועות אלו.

* בתום הקורס לא תתקיים בחינה .
 

מבנה הקורס 

הקורס מחולק לשני מקצועות: אלגברה וחשבון דיפרנציאלי. תכני הלימוד מותאמים לשנה א בטכניון לפקולטות השונות.

בנוסף לקורס זה, הטכניון מציע קורס הכנה אינטרנטי הכולל קליפים ביוטיוב ותרגול עצמי אינטראקטיבי.

תוכנית הלימודים

אלגברה 

פולינומים – חזרה על נוסחאות כפל מקוצר כולל חלוקת פולינומים, משפט השארית, משפט השורש הרציונלי, שורשים עם ריבוי.

בינום – כולל משולש פסקאל.

אינדוקציה – שיוויון, אי שיוויון, תכונות חלוקה.

מספרים מרוכבים – הגדרות, פעולות, נוסחאות דה מואבר, מספרים מרוכבים כשורשים של פולינומים, המשפט היסודי של האלגברה, פריקות פולינום מעל לממשיים ומעל למרוכבים.

מרחבים וקטורים – מבוא לווקטורים, הגדרת מרחב ווקטורי, הגדרת תת מרחב ווקטורי והתנאים לקיומו. כדוגמא קומבינציה ליניארית, פרישה ליניארית. מושג התלות והאי תלות הליניארית.

מושג השדה – הגדרה ומספר דוגמאות.

ent 1.

חדו"א 

מהי קבוצה –  פעולות בין קבוצות.

קבוצות מספרים – סגירות פעולות חשבון בקבוצה.

פירוק לגורמים - שיטות לפישוט של ביטויים אלגברים ונוסחאות כפל מקוצר.

מושג הערך המוחלט – חוקים, הפירוש הגיאומטרי של מרחק וסביבה, אי שיוויונים ומשוואות פשוטות.

אי שיוויונים – חוקי אי השיוויון, שיטת הנחש פתרון של אי שיוויונים מגוונים.

סדרות – הגדרות שונות של סדרה: מפורשת, נסיגה. סוגי סדרות חשבונית, הנדסית, טלסקופית, מחליפה סימן, הפרשים. מונוטוניות, חסומות.

סדרות אין סופיות – מושג הגבול של סדרה. גבול סופי ואין סופי, סדרות מונוטוניות וחסומות, מושג תת הסדרה, סכומים חלקיים. שיטות לחישוב גבול .

פונקציה – מושגי יסוד: תחום, תמונות, טווח, חח"ע, על, מונוטוניות, זוגית, אי זוגית, הפוכה, וכו', מושג הגבול של פונקציה לפי ההגדרה.

 

מעונות

תלמידים המבקשים לגור במעונות ריפקין בתקופת לימודיהם בקורס

מתבקשים למלא טופס רישום למעונות 

טופס זה מיועד למבקשי המעונות לתקופת קורסי הקיץ בלבד.

הודעה על זכאות/ אי זכאות תישלח לכתובת המייל עד כשבוע לפני פתיחת הקורס. אישור הבקשה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.

תאריך סיום העברת הבקשה למגורים 01.08.2023

הרשמה

עלות קורס מתמטיקה הינו 800 ש"ח, 

ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

ניתן לבטל את ההרשמה עד שבועיים לפני פיתחת הקורס ללא חיוב. ביטול מאוחר יותר יחויב במלוא התשלום.

פתיחת הקורס מותנת במספר נרשמים 

מועדי פתיחה

קורסי ההכנה לטכניון מתקיימים פעם בשנה 

 

 

קורס הכנה  במתמטיקה בין התאריכים 13.8.23 עד 14.9.23

 

ההרשמה מסתיימת ב-16.7.2023   בשעה 12:00.

דרישות קבלה

הקורס מיועד רק למי שהתקבל לטכניון.

הקורס אינו מיועד למתקבלים לפקולטה לארכיטקטורה.

קורס ריענון אינו מכין לבחינת סיווג במתמטיקה