• תמונה
  סטודנטים מרפסת
 • תמונה
  סטודנט חדר כחול
 • תמונה
  סטודנטים במרפסת
 • תמונה
  למידה במסדרון
 • תמונה
  חוץ בניין
 • תמונה
  תלמידים בכיתה
 • תמונה
  מורה בכיתה
 • תמונה
  תלמידים בשביל 1

מידע כללי

מטרת המכינה : 

מטרת המכינה להקנות הרגלי חשיבה ולמידה החיוניים בלימודים אקדמיים, להעמיק את הידע ולשפר את סיכויי הקבלה לטכניון ולמוסדות אקדמיים אחרים. המכינה מיועדת למעוניינים להתקבל ללימודים בטכניון ולמוסדות אקדמיים אחרים והישגיהם אינם עונים לדרישות הקבלה של מוסדות אלה.

הלימודים במכינה מסייעים להעלאת רמת הידע והחשיבה של התלמידים במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, כתיבה מדעית ואנגלית ותורמים לקליטה יעילה ומוצלחת של מועמדים שיתקבלו כסטודנטים בטכניון.

שעות פעילות 

הלימודים מתקיימים בימים א'- ה' בין השעות 8:30-16:00 (בהתאם לצורך יתכנו לימודים גם בשעות מאוחרות יותר ו/או בימי ו').

בשעות הערב בין השעות 16:30-21:30 עומדים לרשות התלמידים חונכים במקצועות השונים המסייעים בהטמעת החומר ובהכנת שיעורי הבית.

תעודת מכינה 

תעודת סיום המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בחישוב ציון הסכם לטכניון (למעט לפקולטה לרפואה). התעודה כוללת את ציוני המקצועות שנלמדו.

את אופן שקלול ציוני המכינה בציון הסכם ניתן לראות באתר חישוב סכם.

שכר לימוד

שכר הלימוד במכינה הינו כ-14,000 ₪.
שכר לימוד צמוד למדד המחירים לצרכן ומעודכן באופן שוטף בהתאם לשינויים במדד.
חיובי שכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים

במקרה של הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא, יחויב התלמיד בסכומים המפורטים:

עד חודש מיום תשלום המקדמה ועד לחודש מיום תחילת הלימודים, יתבצע חיוב בגובה 20% משכ"ל.

בין חודש לחודשיים מיום תחילת הלימודים, יתבצע חיוב בגובה 40% משכ"ל.

עד תום סמסטר א' יתבצע חיוב בגובה 50% משכ"ל.

עד שלושה שבועות מפתיחת סמסטר ב' או עד שבוע לאחר קיום הישיבה הפדגוגית האחרונה, יתבצע חיוב בגובה 70% משכ"ל .

החל מהיום ה- 22 לפתיחת סמסטר ב' או לאחר יותר משבוע מקיום הישיבה הפדגוגית האחרונה, יתבצע חיוב שכר לימוד מלא .

מועד ביטול ההשתתפות הוא התאריך בו התקבלה הודעת הביטול בכתב מאת התלמיד, או המועד בו הודיע המרכז לחינוך קדם אקדמי לתלמיד על הפסקת לימודיו.

תלמיד שיקבל מלגת שכר-לימוד, תקוזז המלגה משכר הלימוד, לרבות החזרים למי ששילם תשלום עודף.

מלגות

 מלגת שכר לימוד : הקרן לסיוע לחיילים משוחררים וות"ת: 

מעניקים מלגות שכר לימוד בהתאם למצב הכלכלי והחברתי. אם הנך מעוניין במלגה, אנא מלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס ההרשמה וצרף את המסמכים הנדרשים.וועדת המלגות מלגות מתקיימת לאחר תחילת הלימודים. הודעה על זכאות למלגה, מותנית בהגשת  כל המסמכים הנדרשי ותתקבל במהלך הסמסטר הראשון ללימודיך
הקרן לחיילים משוחררים מעניקה שכר לימוד מלא ללוחמים שנמצאו זכאים והם בעלי כרטיס זהב : "השתחרר בכבוד".

מלגות פנימיות :

לרשות המכינה עומדות קרנות פנימיות לסיוע נוסף. תלמידי המכינה רשאים להגיש בקשה למלגה מקרנות פנימיות אלו בכפוף לתקינות מצבו האקדמי של התלמיד. פרטים נוספים ימסרו במהלך הלימודים במכינה.

הרשמה

מכינת הטכניון נפתחת בשני מועדים במהלך השנה : בחודש אוקטובר ובחודש מרץ .
ההרשמה למחזור מרץ 2022 נסגרה.

 • אין אפשרות לרישום או שריון מקום באמצעות טלפון, פקס או דואר אלקטרוני.
 • מגורים במעונות- המעוניינים במעונות צריכים לסמן זאת בטופס הרישום והודעת זכאות תשלח בנפרד.
 • לשאלות בנוגע להליך הרישום ניתן לשלוח מייל לאילת שפירא צנטנר בכתובת: eilats@technion.ac.il

פתיחת המכינה מותנת במספר הנרשמים

 

בכדי להתחיל בהליך ההרשמה למכינה, יש ליצור "חשבון חדש" (בהתחברות הראשונית) ולהמשיך על פי ההנחיות. 

מועדי מכינת אביב- מרץ

תחילת המכינה : 14.3.22

 

סיום המכינה : 30.12.22

 

משך הלימודים במכינה הינו כ- 10 חודשים הפרושים על פני שני סמסטרים, סה"כ 29 שבועות.

 

דרישות קבלה

מסלול א
זכאים לתעודת בגרות

פסיכומטרי: 500 ומעלה בדגש רב תחומי

ציון בגרות במתמטיקה: 

3 יחידות לימוד, ציון 85 ומעלה חייב במבחן כניסה במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד

4 יחידות לימוד, ציון 60 ומעלה (ציון נמוך מ-60 חייב בבחינת כניסה במתמטיקה)

5 יחידות לימוד, ציון 55 ומעלה (ציון נמוך מ-55 חייב בבחינת כניסה במתמטיקה )

מסלול ב לבעלי בגרות חלקית
(7 יח"ל לפחות)

פסיכומטרי:  550 ומעלה בדגש רב תחומי

ציון בגרות במתמטיקה:

3 יחידות לימוד, ציון 85 ומעלה חייב במבחן כניסה במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד

4 יחידות לימוד, ציון 60 ומעלה (ציון נמוך מ-60 חייב בבחינת כניסה במתמטיקה)

5 יחידות לימוד, ציון 55 ומעלה (ציון נמוך מ-55 חייב בבחינת כניסה במתמטיקה )

 ציון פסיכומטרי ויע"ל 

המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית ויע"ל למחזור מרץ 2022 הוא מועד דצמבר 2021

בחינת יע"ל: תלמידים אשר נבחנו בבחינת הפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, מחוייבים להיבחן בבחינת יע"ל ולקבל ציון מעל 113 כתנאי קבלה לבסיסי לקבלה למכינה.

בחינת כניסה במתמטיקה 

בחינת כניסה במתמטיקה - הבחינה תתקיים ביום ראשון, בתאריך 1XXXXX בשעה 10:00 .

למועמדים מומלץ להתנסות בפתרון מבחני בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד כפי שמופיעים באתר משרד החינוך.

חומר לבחינת כניסה במתמטיקה - קישור לסילבוס

מבחן בחינה לדוגמה כולל פתרון 

 

ביטול הרשמה למכינה

מועמדים שירצו לבטל את מועמדותם למכינה, מתבקשים להודיע עך כך בכתב לרכזת רישום וקבלה לדוא"ל: eilats@technion.ac.il

דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה. מועמדים אשר יבטלו את הרשמתם, או שיקבלו הודעת דחייה ויבקשו להירשם למחזור הבא, יהיו חייבים להירשם מחדש ולעמוד בדרישות הקבלה. לא תתבצע העברת רישום בין מכינות.