טכנולוגיות הפרדת תערובות

תקציר המעבדה

יום המדע העוסק בהפרדת תערובות יחשוף את משתתפיו לתהליכים עיקריים המתרחשים בתעשייה הכימית בארץ ובעולם, עם דגש על הבנת העקרונות המדעיים העומדים מאחורי התהליך ודרכי יישומם. במהלך היום ייערכו התלמידים הכרות עם תהליכי הפרדה המתבססים על שוני בין חומרים. המשתתפים ילמדו כיצד האדם משתמש בידע זה על מנת להפריד תערובות לחומרי הייסוד מהם הם מורכבים. תהליכי ההפרדה שבהם יתמקד יום המדע הינם זיקוק ומיצוי. ‏
המשתתפים ביום המדע ילמדו על תהליכי ההפרדה בתעשייה הכימית, הגדרת שיווי משקל והגדרת פאזות ביניהן מתקיים שיווי משקל. תהליך הזיקוק, דרכי פעולתו, סקירה היסטורית והתעמקות במערכת הזיקוק המעבדתית בה יערכו התלמידים את הניסוי. הצגת תהליך המיצוי כולל הסבר כיצד פועל עקרון שיווי המשקל בתהליך זה ובאיזה אופן משתמשים בתעשייה הכימית על מנת לנצלו.‏
בפעילות המעבדתית יתנסו התלמידים בעבודה עם עמוד זיקוק מעבדתי, בו יזקקו יין אדום למרכיביו, יבדקו את תוצרי הזיקוק באמצעות גז כרומטוגרף, ויבצעו הליך מיצוי.

יופי, הבנתי. רוצה להירשם. איך מתקדמים?

הפעילות המתוארת בדף זה משולבת בתכניות שונות שמפעילה היחידה לנוער. לצורך הרשמה והשתתפות בפעילות, לנוחיותכם קישורים שימושיים המפנים לתכניות אלו.

חומרים סידור חומצה פלסטיק מודלים פיתוח הנדסה מבחנות פיפטה אינדיקטורים דלקים פטרוכימיקליים קשרים מעבדה אנליטית יסודות ממסים אטומים מולקולות פיצוץ אנרגיה ירוקה בסיס פולימרים חמצון אש כימיה אורגנית הטבלה המחזורית כימיה פיסיקלית תרכובת חיזור תרופות מדעי הטבע תערובת

מבקרים בדף זה חיפשו גם

פעילויות יום המדע בנושא כרומוטוגרפיה יחשפו את התלמידים לשיטות אנליטיות להפרדת חומרים המצויים בתערובת, זיהויים וקביעת איכותם.
איך ארבע אותיות הופכות אותנו, בני האדם, להיות דומים ושונים כל כך משימפנזות בעת ובעונה אחת?
בסדנת ביוטכנולוגיה בשירות האדם נעשית סלילת הדרך הראשונית לשם הבנת החשיבות של מדע בסיסי ויישומו בתחומי החיים השונים.